Noirs-omslag

RÖSTER OM NOIR - Bästa rollspel 2006 enligt Fenix

Recension i Fenix (#2-07): ”Det mest innovativa spelet på tio år” ... ”Noir är en imponerande skapelse, rik på stämning och regelmässig smartness”.  -Fenix Rekommenderar!-

Recension i Signaler från Sverok (#51): "Stämningen och stilen som skaparna lyckas förmedla är fantastisk och inspirerande" ... "Allt som allt tycker jag att Noir är ett mästerverk och ett givet köp".

Noir SpelpaketRecension hos rollspel.nu: ”Det är ett riktigt bra rollspel, i en ypperlig förpackning” ... "Den är bland det snyggaste jag sett i rollspelsväg"

RÖSTER OM NOIR SPELPAKET

Recension i Signaler från Sverok (#58): "...fullständigt briljant..." ... "ett stämningshöjande måste".

Recension i Fenix"Lysande idé och bra genomfört." ... "det märks att konstruktörerna tänkt till lite extra".

Här finns en komplett förhandstittNoir.

 
Noir: Uppdatering till v1.01 Skriv ut E-post
Skrivet av Marco Behrmann   
2007-12-01

Det är nästan ett år sedan Noir kom ut på den svenska rollspelsmarknaden. Under denna tid har otaliga berättelser utspelat sig, huvudpersoner har kommit och gått, vissa har lyckats, andra har glömts bort likt så många andra av Sandukars offer. Utifrån detta har information inhämtats, analyserats och behandlats. Information gällande hur Noirs regelverk hanterar att ge liv åt berättelserna, hur balansen mellan olika regler står sig, och hur väl systemet ger stöd åt dramatiska och personliga berättelser, i den anda och vision vilken är Noirs ryggrad. Detta dokument ger förslag på modifieringar av och tillägg till existerande regelbas. Det står varje spelgrupp fritt att använda sig av innehållet i detta dokument. Dock anser Team Noir att dokumentet är ”officiellt” och bör anses som det rådande och mest aktuella versionen av Noirs regelbas.

Detta dokument bör ses som en "beta", den är på remiss hos er nu, så kommentera gärna, allt från innebörd till eventuella språkfel. Den här texten kommer att presenteras i spelpaktet där skärm, kort och annat ingår, samt finnas i en formgiven gratisversion i PDF här på Noir-webben.

Diskutera den här artikeln på forumet. (11 inlägg)

AVRÄTTA
När ett exceptionellt lyckat resultat infinner sig vid en avrättning (sid 271) tillfogas offret lika många sår som resultatet från alla tärningar. [var: lägsta tärningen]

 

AVVÄPNA
När avväpna används med stridshandlingen Slåss (sid 257) ges inget avdrag längre. [var: avdrag (–5)]

Med försvarshandlingen Slå tillbaka (sid 260) får försvararen dessutom välja att avväpna. [var: bara skada, hålla fast eller knuffa bort]

 

ERFARENHET
Efter varje spelsession får huvudpersonerna erfarenhet. (Formeln för Erfarenhet är: (Inlärning x Utmaning) + 100).

Grad av Utmaning följer nivåerna i tabell 1:46, men förändras enligt följande:

Värdering   Utmaningen var...
1   En barnlek
2   Okomplicerad
3   Besvärlig
4   Tuff
5   Enorm

Värderingen för Ego (sid 222) enligt tabell 1:47 halveras, så värdena blir 5, 20 respektive 50.

[info: Två saker här; dels ges erfarenhet varje spelsession i stället för efter en avslutad berättelse, dels så ändras formeln för hur erfarenhet fås fram. Förändringen medför att attributet Inlärning inte får riktigt lika stor påverkan och gör att huvudpersonerna utvecklas lite mer jämt.]

Begåvad
Kännetecknet Begåvad (sid 84) får ett tillägg. Utmaningens värdering räknas alltid vara ett högre, och går sålunda från 2 vid ”En barnlek” till 6 vid ”Enorm”.

[info: Detta medför att Begåvad fortfarande är värd sina 4 poäng, då att ändra dessa poäng är vanskligt för integriteten i regelsystemet. Nettoeffekten blir att en begåvad huvudperson vid varje tillfälle ges ytterligare 1 x Inlärning erfarenhet]

 

EXPERTISER
Följande förändringar och tillägg görs till expertiser.

Närstrid
Om en person besitter någon av expertiserna Amatörboxning (sid 69), Kampsportstränad (sid 69) eller Slagsmål (sid 70) så höjs personens obeväpnade skadevärde till B2T–1. [ny]

Tre expertiser som tidigare gav bonus har fått sin bonus ändrad, enligt följande:
• Kampsportstränad (sid 69): Bonus (+2). [var: Bonus (+1)]
• Offensiva tekniker (sid 70): Bonus (+3) till att träffa. [var: Bonus (+1)]
• Slagsmål (sid 70): Bonus (+2). [var: Bonus (+1)]

Fyra expertiser har fått nya eller ändrade regler, enligt följande:
• Proffsboxning (sid 70): Bonus (+2) till att träffa. [ny]
• Strypning (sid 70): ”Regel: När personen använder initiativhandlingen Slåss för att skada med en strypsnara som vapen får inte försvararen använda försvarshandlingen Försvara sig.” [var: Personen får addera 1T till skadeverkan vid strypning.]
• Vapenmästare (sid 70): Ökar det valda vapnets skadevärde med ett (+1). [tillägg]
• Övertagande (sid 70): ”Krav: Närstrid 10+.” [var: "Krav: Närstrid 10+, Defensiva tekniker"]

Skjutvapen
Expertisen Vapenexpert (sid 75) ökar det valda vapnets skadevärde med ett (+1). [tillägg]

Expertisen Nedhållande eld (sid 74) byter namn till ”Jag täcker!” och får ändrad funktion.”Regel: När initiativhandlingen Skjuta nedhållande eld används blir avdraget detsamma som vapnets rekyl.”

[info: Detta då nedhållande eld har blivit en initiativhandling]

 

INITIATIVHANDLING: SKJUTA NEDHÅLLANDE ELD
En ny initiativhandling, Skjuta nedhållande eld, införs och beskrivs nedan. [ny]

Skjuta nedhållande eld
Personen satsar på att försöka hålla nere fiender genom att kontinuerligt skjuta mot deras generella position.
Krav: Personen har ett laddat och skjutklart skjutvapen. Vapnet har minst fyra patroner i magasinet. Personen har Initiativ 10 eller högre.
Regel: Ett motståndsslag (Skjutvapen) slås. Skytten får ett avdrag lika med vapnets dubbla Rekyl. Stryk lika många patroner från vapnets magasin som summan av värdet på alla tärningar, gånger två (x 2) i motståndsslaget (detta inkluderar även alla eventuella maxade tärningar). Om summan är högre än antalet kvarvarande patroner är magasinet tömt. Varje person, vän som fiende, som befinner sig inom en kon om ca 45 grader mellan skytten och målet sänker sitt Initiativ (–5) och slår därefter varsitt försvarsslag. De personer som skytten vinner över träffas. Slaget räknas som lyckat om minst en person träffas. Vapnets skadeverkan slås fram separat per träffat mål.
Initiativ: +5 | –5 | –5 | –10

 

SOCIAL INTERAKTION: SOCIAL KONFLIKT OCH ESKALERING
De fyra konfliktnivåerna samt eskaleringsproceduren är ändrade för ökad tydlighet och rimlighet enligt nedan. [var: Samtal, Gräl/gruff, Bråk/slagsmål och Dödligt våld]

Konfliktnivåer
Samtal: Respektfull diskussion i normal ton.
Gräl: Högljudda och hätska ordväxlingar.
Hot: Hotfulla och skrämmande varningar. Relationen försämras (–1).
Våld: Fysisk kamp utbryter. Relationen försämras (–1).

En part kan när som helst välja att ge sig och då räknas motparten som vinnare och kampen tar slut. Parten som ger sig anses vara försvarslös under resten av konfliktscenen.

Eskalering
Den förlorande parten kan alltid välja att acceptera nederlaget eller eskalera situationen till en högre konfliktnivå (till högst konfliktnivå våld). Den vinnande parten kan välja att följa efter till den nya nivån eller lämna över segern till förloraren.
Om vinnaren följer efter slås ett nytt motståndsslag enligt ovan. Om den eskalerande parten misslyckas igen försämras hans/hennes Välmående (–1).

[info: Att eskalera en konflikt har nu fått ett konkret risktagande, då ens Välmående riskerar att försämras, vilket är helt i linje med Noirs regelfilosofi]

Hot
Stycket om ”Hota” (sid 207) stryks helt, då det är integrerat i den sociala konflikten. [ny]

Muta
Följande lista ger riktlinjer för lämpliga mutbelopp. [ny]

Handlingens art   Belopp*
Lindrigt   Kontanter x 0,5
Allvarligt   Kontanter x 1
Farligt   Kontanter x 10
* Avser "Kontanter" från mutkolvens levnadsstandard.

Trösta
En person som försöker trösta en annan person slår ett svårighetsslag (Empati). Som mest kan ett slag per person och situation slås.
Exceptionellt lyckat: Den tröstade personens Välmående förbättras lika många nivåer som resultatet på den lägsta tärningen i slaget.
Lyckat: Den tröstade personens Välmående förbättras en nivå.
Misslyckat: Den tröstade personens Välmående förblir detsamma.
Exceptionellt misslyckat: Den tröstade personens Välmående försämras en nivå.

[info: detta gör att en person faktiskt kan ge en regelmekanisk effekt när han/hon försöker trösta och stödja en ledsen eller upprörd person]

 

STRYPNING
Hela stycket om strypning på sidan 266 stryks. Istället stryps personer genom stridshandlingen Slåss – skada. Vid sektionen för närstridsvapen (sid 104) adderas ”Strypsnara”, vilken har skadevärde B4T–4.

[info: Strypning är inte längre en skum specialmanöver med onödigt detaljerade regler som går emot Noirs vision.]

 

ÖDE
Alla huvudpersoner har 25 poäng Öde vid skapelsen (sid 29). [var: Alla huvudpersoner fick 10 poäng Öde]

Ödets gunstling
Kännetecknet Ödets gunstling förändras helt till följande:
För en poäng är huvudpersonens maximala Öde 30, och startar med 30 poäng Öde.
För två poäng är huvudpersonens maximala Öde 35, och startar med 35 poäng Öde.
För tre poäng är huvudpersonens maximala Öde 40, och startar med 40 poäng Öde.

[info: den gamla regeln var gravt felbalanserad då den inte gav något rejält kännetecken till huvudpersonen. Det enda den gjorde var att ge en fördel under spel fram till dess huvudpersonerna fick erfarenhet första gången. Nu ger kännetecknet en rejäl och definitiv effekt genom hela huvudpersonens liv]

Beskydda
En person som avlider när denne beskyddar (sid 239) någon ger ett extra poäng för kännetecken till nästa huvudperson som skapas, som måste placeras på Ödets gunstling. Detta gäller dock bara om den nya huvudpersonen blir en del av samma berättelse som den tidigare avled under.

[var: Personens uppoffring gav den efterföljande huvudpersonen 25 poäng Öde]


 

Senast uppdaterad ( 2007-12-01 )
 
< Föregående   Nästa >

Galleriet

spacer.png, 0 kB

Senaste forumsinlägg

Sv:Ny Skapa situation
matteo 16-09-18 05:47
Sv:Tillbaks till Sandukar!
matteo 16-09-18 04:36
Sv:Tillbaks till Sandukar!
matteo 16-09-02 18:14
Sv:Tillbaks till Sandukar!
Zodd 16-09-01 17:40
Sv:Tillbaks till Sandukar!
matteo 16-09-01 16:55
Tillbaks till Sandukar!
matteo 16-08-31 17:53
Sv:Teaser på nytt projekt
Grov 15-12-25 14:08
Mob City
Meketh 14-07-20 15:35
Sv:Teaser på nytt projekt
Wenner69 14-05-30 06:43
Sv:Teaser på nytt projekt
Lars 14-05-29 18:42
Sv:Tågresa genom Imperiet
MEmson 14-05-25 09:49
Sv:Tågresa genom Imperiet
MEmson 14-05-25 09:49
Lever Noir? Nkpng, Lnkpg, Sthlm, Skåne?
MEmson 14-05-25 07:11
Sv:Teaser på nytt projekt
Bentoni 14-05-16 07:41
Sv:Luftpirater och dylikt
Oden 14-03-23 19:12
Sv:Alternativa Initiativregler
Elias 14-03-18 23:09
Hem
Vad är Noir?
Produkter
Köpa Noir
Artiklar
Forum
Wiki
Team Noir
Ladda ner
Club Noir
Länkar
Bloggar
Senaste blogginlägg

Glömt ditt lösenord?
Undersökning
Vilket spelstil har ditt Noirspelande?
 
Prenumerera
Få de senaste Noir-nyheterna direkt till din nyhetsläsare: